Sprzedam działkę inwestycyjną w Grywałdzie

99 500,00 zł

sprzedam


Działka przy drodze wojewódzkiej numer DW969 Nowy Targ – Nowy Sącz
Cena 99500,-

Stronie - Grywałd, Polska

Powierzchnia: 897m2
Wymiary działki: szerokość: 10,5m – 12,0m
długość: około 80m

Media: wodociąg, kanalizacja, prąd – na działce.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka leży w terenach oznaczonych symbolem 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa gospodarcza, garaże,
b) zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp.,
c) funkcje usługowe o uciążliwości nie przekraczającej granic działki,
d) obiekty małej architektury,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
oraz 48aRZ – tereny zieleni:
przeznaczenie dopuszczalne:
a) grunty orne,
b) śródpolne enklawy leśne,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Działka przylega do drogi wojewódzkiej numer DW969 ( Nowy Targ – Nowy Sącz ).
Od strony Krościenka urządzony zjazd na działkę. Możliwość urządzenia zjazdu również od strony Nowego Targu.
Od strony północnej i zachodniej ustalone granice działki – w terenie graniczniki betonowe.
Ze względu na lokalizację działka posiada potencjał inwestycyjny – można ją zagospodarować pod małą gastronomię, komis samochodowy, myjnię samoobsługową itp.


Ważne do: 2018.02.22, wyświetleń: 298

nr ogłoszenia: 17475